Υλικό εισηγήσεων

Στη σελίδα αυτή θα αναρτάται το υλικό των εισηγήσεων…

  • Οι εργασίες των μαθητών του 40υ Γυμνασίου Χαλανδρίου

με θέμα “Γεωμετρικές καλλιτεχνίες με χρήση του Sketchpad”:
http://www.youtube.com/watch?v=EnJKFFykstI και
http://www.youtube.com/watch?v=aWo-Fepj0NU

Advertisements