Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

  • Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 25/1/2013 στο blog (επιλογή «Εγγραφή»), ή στο τηλέφωνο 6186000 (Εσωτερικό 554), κα Μαρία Σαββίδου.
  • Αποστολή εργασιών  μέχρι  15/1/2013 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση gavr@sch.gr . Όλες οι εργασίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ημερίδας.
  • Στην ιστοσελίδα μπορούν επίσης να αναρτηθούν οι παρουσιάσεις βιντεοσκοπημένες καθώς και ο διάλογος που θα ακολουθήσει με την σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων σε αυτές.
  • Το πρόγραμμα της ημερίδας θα ανακοινωθεί στις 22 /1/2013 στην ιστοσελίδα της ημερίδας και θα σταλεί ηλεκτρονικά σε όσους δηλώσουν συμμετοχή.
Advertisements