Πρόγραμμα

Ώρα Ομιλητής Θέμα
9.15 – 9.30 Δούκας Κ., Εκπαιδευτήρια Δούκα Χαιρετισμός – Έναρξη εργασιών ημερίδας
1η περίοδος, Προεδρείο: Γαβρίλης Κ., Οικονόμου Β. 
9.30 – 10.00 Κυνηγός Χ., PHD, Καθηγητής ΕΚΠΑ,Δ/ντης Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, Τομέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, «Πρόσθετη παιδαγωγική αξία από την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων έκφρασης για τα μαθηματικά».
10.00 – 10.20 Ψυχάρης Γ., PHD, Λέκτορας Μαθηματικό Τμήμα, ΕΚΠΑ «Παρεμβαίνοντας στη σχολική τάξη σε επίπεδο καινοτομίας μέσω σχεδιασμού και εφαρμογής σεναρίων για τα μαθηματικά».
10.20 – 10.40 Φερεντίνος Σπ.,  PHD, Σχ. Σύμβουλος «Η διδασκαλία της Στατιστικής με τη βοήθεια του λογισμικού Geogebra».
10.40 – 11.00 Κεΐσογλου Σ., PHD, Σχ. Σύμβουλος, Επιμορφωτής Β’ Επιπέδου. «Τα μικροπειράματα του εμπλουτισμένου βιβλίου ως αφετηρία δημιουργίας διδακτικού υλικού από τον καθηγητή των μαθηματικών».
10.00 – 11.20 Συζήτηση
11.20 – 11.30 Διάλειμμα
2η περίοδος, Προεδρείο: Ψύρης Α., Κόκκωνας Α.
11.30 – 11.50 Γαβρίλης Κ., PHD, Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Επιμορφωτής Β’ Επιπέδου. «Καλές πρακτικές στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και εργαλείων στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου των καθηγητών ΠΕ03».
11.50 – 12.10 Λαγουδάκος Γ., Καθηγητής Δ.Ε., Εκπαιδευτήρια Δούκα.

Σταύρου Χρ., Καθηγητής Δ.Ε., Εκπαιδευτήρια Δούκα.

«Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες στην τάξη, αναζητούμε το σημείο του Ήρωνος».
12.10 – 12.30 Καλογερία Ε., Καθηγήτρια Δ.Ε. Υποψήφια Δρ.

Περυσινάκη Ε., PHD, Καθηγήτρια Δ.Ε. Επιμορφώτρια Β’ Επιπέδου

«Προσεγγίζοντας την απόδειξη ως διαδικασία μέσα από ανοικτές δραστηριότητες σε περιβάλλοντα δυναμικής γεωμετρίας».
12.30 – 12.50 Ρούσσης Χρ., Καθηγητής Δ.Ε., Εκπαιδευτήρια Δούκα. «Εκμάθηση προπαίδειας με χρήση F.P.S. Gaming και ταυτόχρονη στατιστική μελέτη».
12.50 – 13.10 Συζήτηση
13.10 – 13.20 Διάλειμμα
3η περίοδος. Προεδρείο: Κούκης Ν., Λαγουδάκος Γ.
13.20 – 13.40 Αρδαβάνη Π., Καθηγήτρια Δ.Ε. Επιμορφώτρια Β’ Επιπέδου.

Μαυρουδής Σπ. Καθηγητής Δ.Ε., Επιμορφωτής Β’ Επιπέδου.

«Ο  μαθητής ερευνητής γεννιέται ή γίνεται; Ο διδάσκων, οι νέες τεχνολογίες και ο ρόλος του φύλλου εργασίας για τη διαμόρφωση του μαθητή – ερευνητή».
13.40 – 14.00 Τσίτσος Β., Καθηγητής Δ.Ε., Επιμορφωτής Β’ Επιπέδου, Υποψήφιος Δρ. «Hacking σε μαθηματικές έννοιες: Δημιουργώντας με ψηφιακά και απτικά  υλικά».
14.00 – 14.20 Μάλλιαρης Χ. Καθηγητής Δ.Ε., Επιμορφωτής Β’ Επιπέδου. «Η ανοικτή πλατφόρμα Open e-Class στη διδασκαλία των Μαθηματικών».
14.20 – 14.40 Δουκάκης Σ., PhD, Καθηγητής Δ.Ε., Επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-PIERCE

Βροντάκης Εμ., PhD, Καθηγητής Δ.Ε., Επικεφαλής Μαθηματικού τμήματος, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-PIERCE

Μιχαλοπούλου Γ., Καθηγήτρια Δ.Ε. Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-PIERCE

Διαμάντης Χ., Καθηγητής Δ.Ε., Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-PIERCE

«Οι απόψεις μαθητών/τριών Γυμνασίου για την ένταξη των μικροπειραμάτων στην μαθηματική τάξη».
14.40 – 15.00 Αργύρη Π., Καθηγήτρια Δ.Ε., Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σμύρνης «Η διδασκαλία της τριγωνομετρίας στην Β΄Λυκείου με χρήση λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας (Sketchpad)
15.00 – 15.20 Ψαλτίδου Α., Καθηγητήτρια Δ.Ε., Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-PIERCE.

Δουκάκης Σ. PhD, Καθηγητής Δ.Ε., Επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-PIERCE.

«Ένα παράδειγμα διαθεματικής αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων έκφρασης στα Μαθηματικά και στην Πληροφορική».
15.20 – 15.30 Μαθητές «Γεωμετρικές καλλιτεχνίες με χρήση του Sketchpad»
15.20 – 15.30 Συζήτηση
15.30 – 15.40 Κλείσιμο της ημερίδας

Γαβρίλης Κ.

Στους σύνεδρους θα δωθούν ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Advertisements