Οργανωτική Επιτροπή

Αντώνης Ψύρης. Διευθυντής Γυμνασίου Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

Νίκος Κούκης. Υπεύθυνος Λυκείου Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

Βασίλης Οικονόμου. Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

Κώστας Γαβρίλης. Δρ. Μαθηματικός, επιμορφωτής Β΄ επιπέδου στα ΠΑΚΕ και στα ΚΣΕ των καθηγητών Μαθηματικών.

Γιώργος Λαγουδάκος. Μαθηματικός Λυκείου Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

Αλέξης Κόκκωνας. Μαθηματικός Γυμνασίου Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

Advertisements